Pagina's

maandag 16 augustus 2010

Waarom alleen grote en kleine windturbines en niets daar tussenin?

Windenergie is wereldwijd een enorm succes. Alles samen staat er op de aarde zo'n 157,9 gigawatt aan capaciteit aan windmolens die elektriciteit opwekken. Grotendeels van de windturbines hebben capaciteit tussen de 3 à 5 megawatt. Maar naast deze gigantische turbines bestaan er ook een heleboel kleinere windturbines die een capaciteit van 100 kW. Maar raar genoeg is er tot nu toe nog bijna geen interesse geweest in windturbines die een capaciteit hebben die tussen deze 2 waardes (100 kW en 2 à 5 MW) ligt. Onlangs zijn er wel, volgens de National Renewable Energy Laboratory (NREL) een aantal windturbines ontwikkeld die een capaciteit hebben die tussen de 100 kW en 1 MW ligt.


Het NREL heeft een zeer gedetailleerde en complexe studie uitgevoerd naar de potentiële markt voor deze 'middelgrote' windturbines in de Verenigde staten. Bij deze studie beschouwde men verschillende locaties naargelang de windsnelheid, beschermde leefgebied, bevolkingsdichtheid, hellingen, hoogtes en etc. Maar naast het zoeken naar de geschikte locaties onderzocht men ook of dergelijke middelgrote windturbines kunnen concurreren op de locatie energiemarkt. In het totaal waren er van de 3,6 miljoen mogelijke locaties, 67100 geschikte voor het installeren van windturbines met een capaciteit tussen de 10 kW en 1,5 MW onder de huidige markt condities. Wanneer dit marktonderzoek zich toespitst op windturbines van 250 tot 500 kW, dan zijn er 10407 geschikte locaties geïdentificeerd waar het mogelijk is om dergelijke turbines te installeren en er uiteindelijk een bepaalde opbrengst aan over te houden. Dit resultaat gaat uit van het rendement van de bestaande windturbines met een capaciteit gelegen tussen die 250 en 500 kW, maar indien men uit gaat van 2 nieuwe modellen van windturbines met een dergelijke capaciteit en met een groter rendement, dan wordt het aantal geschikte locaties groter dan 200000.

Een probleem die uit de weg moet geholpen worden voordat middelgrote windturbines uitgebreid zullen ingezet worden heeft te maken met de subsidies van de overheden. De subsidies voor ontwikkeling en het bouwen van windturbines is nu toe enkel gericht op de grote multi-megawatt windturbines. En in een beperkt aantal gevallen worden er ook subsidies uitbetaald voor het installeren van kleine windturbines (10 kW). Momenteel wordt er weinig van steun van de overheden verleend bij het ontwikkelen en het inzetten van middelgrote windturbines. Dit is één van de factoren die ervoor gezorgd heeft dat er zo weinig interesse wordt getoond voor middelgrote windturbines.

De inzetbaarheid en de economie van windenergie is niet alleen sterk verschillend naargelang de geografische regio maar van site tot site in die bepaalde geografische regio. Dit komt doordat de markt zelf verdeeld is door diverse overheidsinstanties en nutsbedrijven, lokale voorschriften voor vergunningen, lokale regelgeving en zo verder. Dit kan in sommige gevallen voor obstructies zorgen voor het inzetten van windenergie en zeker wanneer het over middelgrote windturbines gaat. Middelgrote windturbines kunnen in vele verschillende situaties voordelig zijn als energievoorziening, in het bijzonder voor faciliteiten die jaarlijks tussen de 400.000 en 600.000 kilowattuur verbruiken. Deze dergelijke energievraag kan op een voordelige manier ondersteund worden door middelgrote windturbines. Onder deze faciliteiten vallen onder andere bijvoorbeeld (grote) scholen, middelgrote bedrijven, afvalverwerkingsbedrijven, waterzuiveringsstations en dergelijke.

[pikeresearch]

2 opmerkingen:

Klik rechts onder het commentaar-kader op "Aanmelden via e-mail" indien u via mail op de hoogte wilt blijven van de nieuwe reacties op deze post.